12.05.2017 roku piątek wyjazd na turniej ligowy.
W piątek 11.05.2017 roku jedziemy na turniej ligowy do Rojewa.
Wyjazd busem spod stadionu przy ulicy Gdańskiej 163 o godzinie 16.00.
Skład:
1. Gracjan Domalewski
2. Adrian Rejent Kulesza
3. Gracjan Kaźmierczak
4. Franciszek Pantkowski
5. Maksymilian Rochlitz
6. Jakub Jankowiak
7. Mikołaj Wilczyński
8. Igor Kurda
9. Antek Juśkiw
10. Tymon Paichert
11. Dawid Kieliński
Zabieramy niebiesko czarne koszulki, czarne spodenki i niebieskie getry.
Zabieramy legitymację szkolną.
Planowany powrót około godziny 21.00